DELEGACIJA IZ PANČEVA U NOVOM SADU: Važna tema u Skupštini AP Vojvodine – dualno obrazovanje

Članica Gradskog veća Grada Pančeva zadužena za obrazovanje, mr Tatjana Božić i direktor Mašinske škole „Pančevo” Nenad Dojčinović danas su u Novom Sadu prisustvovali predstavljanju rezultata istraživanja u vezi sa planom upisa u srednje škole na teritoriji Vojvodine i javnoj raspravi o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju.

Ovaj skup priređen je u Velikoj sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

U Pančevu dualno obrazovanje nije stran pojam, naprotiv. Mašinska škola iz Pančeva uvela je dualni sistem obrazovanja još pre nekoliko godina.

– U implementaciji dualnog obrazovanja u srednjim školama, Mašinska škola „Pančevo” jedna je od prvih škola u Srbiji koja uvela dualno obrazovanje, ali i smer mehatronike, kao odgovor na savremene potrebe privrednog razvoja, naravno uz saradnju i podršku Grada i Ministarstva. I u praksi se pokazalo da su prednosti dualnog obrazovanja višestruke. One se pre svega ogledaju u tome što deca stiču znanja u školi, ali i u kompaniji. To znači da su im u okviru nastavnog programa otvorena vrata za učenje kroz rad – istakla je mr Tatjana Božić.

Ona je naglasila i da se profili za dualno obrazovanje utvrđuju u skladu sa potrebama privrednika, kao i njihovim kapacitetima da đacima omoguće učenje kroz rad.

– Naravno, reč je o društveno-odgovornim kompanijama, koje beleže dobre poslovne rezultate i raspolažu savremenom opremom za proizvodnju i pružanje usluga, što kvalitet obrazovanja podiže na visok nivo. Učenici mogu svojim radom i zalaganjem da vrlo brzo, posle završene srednje škole dođu do željenog zaposlenja, ali i da ako žele nastave školovanje uz rad – istakla je mr Tatjana Božić.

Dualno obrazovanje je model realizacije nastave u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja, u kome, kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenje kroz rad kod poslodavca, učenici stiču kompetencije u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja.

Kao što je već rečeno, Mašinska škola „Pančevo” je među prvim školama u Srbiji koje su prepoznale prednosti dualnog obrazovanja.

– Škola i privreda nastupaju kao partneri, a lokalna samouprava je tu da pomogne da ta saradnja bude čvrsta, na visokom nivou, jer na taj način obrazujemo mlade, koji su neophodni za dalji razvoj našeg grada. Školske 2017/2018. godine naša škola je po prvi upisala učenike po elementima duala, i to: 15 učenika obrazovnog profila bravar – zavarivač i 30 učenika obrazovnog profila mehaničar motornih vozila. Broj socijalnih partnera u tom trenutku bio je relativno mali, svega osam partnera. Zalaganjem rukovodstva škole i obilaženjem socijalnih partnera, danas je u školi znatno povećan broj učenika i obrazovnih profila po principu dualnog obrazovanja – rekao je direktor škole.

U školskoj 2023/2024. godini Mašinska škola „Pančevo” planira da upiše šest obrazovnih profila po dualnom modelu, i to:

  1. Operater mašinske obrade – rezanjem – 15 učenika
  2. Instalater vodovoda, grejanja i klima uređaja – 15 učenika
  3. Bravar – zavarivač – 30 učenika
  4. Mehaničar motornih vozila – 30 učenika
  5. Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina – 4 učenika
  6. Tehničar mehatronike – 37 učenika.

U prošloj školskoj godini je po dualnom modelu u prvi razred ove škole upisano 109 đaka na pet različitih obrazovnih profila.

Copyright © 2021 zdravopancevo.rs. All Rights Reserved/Sva prava zaštićena. U slučaju preuzimanja, prethodno pogledajte Uslove korišćenja.
Podeli: