PANČEVO: Završava se rekonstrukcija Ulice patrijarha Čarnojevića

Danas je u Ulici patrijarha Čarnojevića, čija je rekonstrukcija bila u toku u proteklom periodu, postavljen završni sloja asfalta, a potom je označena i horizontalna signalizacija, što znači da će ova ulica u Gornjem gradu uskoro biti puštena u saobraćaj.

Radove je obišla Maja Vitman, gradska menadžerka, koja je podsetila da je ovo samo jedna od sedam važnih ulica u gradu koje su rekonstruisane u bliskoj prošlosti.

– Rekonstruisali smo sedam važnih ulica u gradu i to: Branka Anovića, Radničku, Josifa Marinkovica, pristupnu saobraćajnicu u zoni Sever, Branka Radičevića, Bratstva-jedinstva i danas završavamo radove na zadnjem sloju asfalta u Ulici patrijarha Čarnojevića. Možemo da budemo veoma zadovoljni jer smo završili sve radove koji se odnose na predmetni projekat Javnog privatnog partnerstva – rekla je Vitman.

Maja Vitman

Ona je naglasila da se pri odabiru ulica koje će biti rekonstruisane slušao glas građana, kao i da se prilikom rekonstrukcije vodilo računa i o infrastrukturi.

– Izgradili smo nove vodovodne mreže i rekonstruisali postojeće, kao i fekalne kanalizacije. Rešili smo probleme atmosferske kanalizacije gde je nije bilo i izgradili novu. Vodilo se računa i o slivničkim mrežama, rekonstruisali smo priključke i uradili nove. Svakako, nije uvek sve teklo glatko, ali je to bilo i očekivano kada je reč o ovako velikim i zahtevnim projektima. U pojedinim ulicama smo se, naime, prilikom izvođenja radova, suočili sa problemima vezanim za činjenicu da podzemne instalacije nisu kartirane shodno situaciji na terenu, no i to smo rešili. Zahvalni smo građanima na strpljenju i saradnji. Bilo je prilično dobrih i korisnih sugestija koje su svakako doprinele da kvalitet izvedenih radova, odnosno, upotrebna vrednost ulica bude što bolja. Suštinski, to je građanima i najvažnije.

Gradska menadžerka je podsetila da je u poslednje 3 godine urađeno 176 ulica, odnosno 89,7 km asfalta. Ona je nabrojala šta je tačno urađeno tokom rekonstrukcije Ulice patrijarha Čarnojevića.

– Od Ulice Dimitrija Tucovića do Ulice Branka Radičevića izgrađen je novi kolovoz širine 3,5 metra za jednosmerni saobraćaj sa svim kolskim priključcima za objekte u ulici, kao i nove pešačke staze širine 1,5 do 1,8 metara. Od ulice Branka Radičevića do Karađorđeve izgrađen je novi kolovoz širine 5,5 metra za dvosmerni saobraćaj sa svim kolskim priključcima za objekte u ulici i nove pešačke staze širine 1,5 do 2,2 metara. Izgrađeno je 18 parking mesta za podužno parkiranje za putnička vozila, od čega jedno mesto za osobe sa invaliditetom. Urađena je vodovodne mreža, izgrađena je nova atmosferska kanalizacija u raskrsnici, rekonstruisana je fekalna kanalizacija i izrađeni su novi priključci. Rekonstruisano je i javno osvetljenje i postavljene su savremene svetiljke sa „LED“ tehnologijom. Izvršeni su i radovi na izgradnji kompletno nove gasovodne mreže sa svim kućnim priključcima za objekte od ulice Dimitrija Tucovića do ulice Karađorđeve.

 

Copyright © 2021 zdravopancevo.rs. All Rights Reserved/Sva prava zaštićena. U slučaju preuzimanja, prethodno pogledajte Uslove korišćenja.
Podeli: